UwHofnar

Voor een ICT overheidscoöperatie die voor verschillende gemeenten werkt, is het lastig om een uniforme informatievoorziening in te richten vanwege verschillende belangen. Gemeenten hebben politieke ruimte om keuzen te maken hoe zij met burgers omgaan, dus verschillen moeten er ook zijn.

De verandercoach heeft dit proces in beweging gekregen door juist niet via bureaucratische vaststellingsmechanismen te werken en vooral de overeenkomsten te benadrukken. Het afstemmingsproces werd daarmee meer een strategische dialoog dan een onderhandeling.